egyszazalek

Bemutatkozik A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület

A Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület 2001. február 22-én alakult meg, Alcsútdoboz, Petőfi u. 5. sz. alatti székhellyel. Az egyesület alapító tagjainak száma 22 fő. Az alapítók között pedagógusok, vállalkozók, nyugdíjasok és más aktív civil személyek szerepelnek.

Az egyesület alakulásakor kijelölt céljainak elérése érdekében tevékenykedik, melyek az alábbiak:

  • Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa településeken a nemzet hagyományos értékei valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, társadalmi szervezetek együttműködésének támogatása.
  • Szakmai és polgári fórumot teremteni a Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek és Vértesacsa települések fejlesztésével kapcsolatos társadalmi kezdeményezéseknek és véleményeknek. A hasonló célkitűzést megfogalmazó társadalmi szervezetek együttműködésének, együttgondolkodásának támogatása, ösztönzése.
  • A helyi öntevékeny csoportok és szervezetek összefogásának ösztönzése az érintett települések érdekeinek, céljainak elősegítésére.
  • Együttgondolkodás az egyesület hatókörébe tartozó településeken az életminőség javításának lehetőségeiről és közös cselekvés ennek megvalósítása érdekében.


Az egyesület tevékenysége

Az egyesület céljainak széles körben történő megismertetése érdekében igyekszik megjelenni az érintett településeken a helyi médiában. Programjairól a helyi írott sajtón keresztül és a helyi televíziós csatornán ad tájékoztatást az érdeklődőknek.
Az egyesület a polgári társas élet különböző fórumait szervezi. Így például jelentős tevékenységet fejtett ki 2003. és 2004. között az Európai Unióhoz történő csatlakozás kampány-időszakában. Szakmailag kompetens, hozzáértő előadók (külügyminisztériumi munkatársak) meghívásával tartott a csatlakozás aktuális kérdéseivel kapcsolatos beszélgetéseket Alcsútdobozon, Tabajdon és Vértesacsán, oktatási, egészségügyi és mezőgazdasági témaköröket érintve. Szintén az uniós csatlakozáshoz kapcsolódott az a kiállítással egybekötött műveltségi vetélkedő, melyet a Europe Direkt Fejér Megyei Irodájával közösen szervezett meg az alcsútdobozi iskolában az egyesület. E témakörhöz kötődött az a rendezvény is, melyen helyi háziasszonyok által elkészített ételekkel, süteményekkel vendégelte meg az európai táncokat bemutató amatőr művészeti csoportokat a szervezet. Az egyesület fontosnak tartja támogatni azokat a rendezvényeket, melyek a helyi és kistérségi művészeti csoportoknak adnak bemutatkozási lehetőséget. Ezért vállaltak az egyesület tagjai több ízben szerepet a működési területükhöz tartozó települési falunapok kulturális bemutatói  vagy  a magyar kultúra - napi rendezvények előkészítésében és lebonyolításában.  Ezek és más lokális események helytörténeti célú rögzítése jegyében az egyesület tagjai videó- és DVD-felvételek elkészítésével segítettek különböző szervezeteket, így például nyugdíjas klubokat, egyházi közösségeket. Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek és Vértesacsa települések lakosainak körében hirdette meg az egyesület az „Erdély kincsei” utazási programot, melynek keretében történelmi és irodalmi emlékhelyeket felkereső kirándulásokat szervez a magyarlakta területekre.

Pályázatok  és támogatók

Az egyesület a Leader Vidékfejlesztési program keretében 2008. évben 1.316.155 Ft értékben megvalósította az „Parkosítás az élhetőbb Alcsútdobozért” programot, melyben virágosítással, hulladékgyűjtők, pihenőpadok és információs oszlopok kihelyezésével járult hozzá a települési környezetkultúra színvonalasabbá tételéhez.

2010-ben  szintén a Leader program révén 2.700.000 Ft pályázati forrás segítségével tudta megrendezni az egyesület a Térségi Hagyományőrző Napok programsorozatot, melyben a „Népzene,néptánc,népművészet – értékmentés a jövőnek”  népművészeti kiállítással egybekötött szakmai konferenciát, kézműves bemutatót és kirakodóvásárt, népzenei koncertet és néptánc gálát rendezett.

Megalakulása óta az egyesület több támogatóra tett szert, például: Fejér Megye Önkormányzata, Alcsútdoboz Település Önkormányzata, Országgyűlés Civil Szervezetek Bizottsága. E szervezetek pályázati támogatása nagyban segítette az egyesület tevékenységét.

Az egyesület tervei

A Felcsút-Alcsútdoboz-Tabajd-Etyek-Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület tevékenységével az előttünk álló időszakban is a polgári társas élet fórumainak szervezését, a hagyományos nemzeti értékek képviseletét, a helyi és kistérségi kulturális értékek, szokások és  hagyományok megőrzését és közvetítését kívánja megvalósítani. Így szerepelnek a szervezet ez évi programjában a Kertbarát Akadémia klubfoglalkozásai, a Hagyományőrző Nap lebonyolítása és az erdélyi kirándulás megszervezése.


Fekete Imre
 az egyesület elnöke

Keresés

Támogató

me

mfp